Sách Mới‎ > ‎

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

posted May 1, 2009, 9:55 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Jun 26, 2022, 11:46 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

Dictionary of Nôm Characters with Excerpts

ISBN: 978-0-9764994-4-2

Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thế Kiệt, Nguyễn Doãn Vượng, Lê Văn Đặng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Uyên Thi

$75.00 USD

(Đã hết hàng - Out of Print)

Tại sao Tự Điển Chữ Nôm? - Người Việt Nam có ba thứ chữ viết: chữ Hán, chữ ‎Nôm, và chữ Quốc Ngữ (abc), trong đó nền văn học chữ Nôm đã để lại những tác phẩm văn học ‎hàng đầu của Việt Nam như "Quốc Âm Thi Tập", "Truyện Kiều", "Chinh Phụ Ngâm Khúc", "Cung Oán Ngâm Khúc" v.v... ‎Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng ngàn văn bản Nôm nằm rải rác trên các thư viện của thế ‎giới hay trong các tủ sách tư nhân, mà chưa từng bao giờ được phiên âm sang chữ Quốc ‎Ngữ. Việc phiên âm các tác phẩm này, như là một công việc khai quật những chứng tích ‎văn hoá, vì thế, trở thành một nhu cầu cấp bách của thời đại ngày nay. Ngoài ra, do cấu ‎trúc đặc thù, chữ Nôm còn để lại những dấu vết ngữ âm của tiếng Việt xưa mà ngày nay ta ‎không còn thấy được trong chữ Quốc Ngữ.‎

Tại sao "trích dẫn"? - Nguyên tắc của Ban Biên Tập là chỉ đãi lọc những chữ ‎Nôm nào đã từng có mặt thực sự trong một văn bản Nôm, với xuất xứ rõ ràng, để làm ‎bằng cứ vững chắc cho công việc nghiên cứu chữ Nôm, tiếng Việt, cũng như văn học cổ ‎Việt Nam.‎

Quyển tự điển chữ Nôm này không chỉ ích lợi cho người nghiên cứu, tìm hiểu chữ ‎Nôm không thôi, mà ngay cả những người không biết chữ Nôm nhưng quan tâm đến tiếng ‎Việt và thơ văn Việt Nam cũng sẽ tìm thấy ở đây một kho tàng ngữ văn của người Việt ‎Nam trải dài suốt bảy thế kỷ.‎

Tự điển in trên giấy đẹp, tốt, trình bày mỹ thuật, bìa cứng, với hơn 1700 trang, và ‎có trên mười ngàn mục từ với trích dẫn phong phú và giải thích cách cấu tạo chữ rõ ràng.‎


Xem thử vài trang


Là một tổ chức văn hoá bất vụ lợi (non-profit organization), hoạt động nhờ vào sự ‎đóng góp của các thiện nguyện viên, Viện Việt-Học mong mỏi được sự hỗ trợ của quý vị ‎thân hữu khắp nơi để trang trải ấn phí cho một quyển tự điển có tầm vóc và giá trị. Viện Việt-Học mong mỏi được quý vị ủng hộ qua hai hình thức: (1) bảo trợ cho việc ‎in ấn; hoặc (2) đặt mua trước.‎

Ngân phiếu bảo trợ hoặc đặt mua trước, xin gửi về:‎

Institute of Vietnamese Studies
Attn: Tu Dien Chu Nom Trich Dan
P.O. Box 11900‎
Westminster, CA 92683-1900, USA
Ċ
Quốc-Anh Vương,
May 6, 2009, 3:17 PM
Comments