Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

posted May 9, 2009, 3:11 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jan 3, 2022, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
ISBN: 978-0-9764994-4-2
Giá tiền: $75.00 US
Trọng lượng: 5.12 lbs 


Giới thiệu: 
Tại sao Tự Điển Chữ Nôm? - Người Việt Nam có ba thứ chữ viết: chữ Hán, chữ ‎Nôm, và chữ Quốc Ngữ (abc), trong đó nền văn học chữ Nôm đã để lại những tác phẩm văn học ‎hàng đầu của Việt Nam như "Quốc Âm Thi Tập", "Truyện Kiều", "Chinh Phụ Ngâm Khúc", "Cung Oán Ngâm Khúc" v.v... ‎Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng ngàn văn bản Nôm nằm rải rác trên các thư viện của thế ‎giới hay trong các tủ sách tư nhân, mà chưa từng bao giờ được phiên âm sang chữ Quốc ‎Ngữ. Việc phiên âm các tác phẩm này, như là một công việc khai quật những chứng tích ‎văn hoá, vì thế, trở thành một nhu cầu cấp bách của thời đại ngày nay. Ngoài ra, do cấu ‎trúc đặc thù, chữ Nôm còn để lại những dấu vết ngữ âm của tiếng Việt xưa mà ngày nay ta ‎không còn thấy được trong chữ Quốc Ngữ.‎

Tại sao "trích dẫn"? - Nguyên tắc của Ban Biên Tập là chỉ đãi lọc những chữ ‎Nôm nào đã từng có mặt thực sự trong một văn bản Nôm, với xuất xứ rõ ràng, để làm ‎bằng cứ vững chắc cho công việc nghiên cứu chữ Nôm, tiếng Việt, cũng như văn học cổ ‎Việt Nam.‎

Quyển tự điển chữ Nôm này không chỉ ích lợi cho người nghiên cứu, tìm hiểu chữ ‎Nôm không thôi, mà ngay cả những người không biết chữ Nôm nhưng quan tâm đến tiếng ‎Việt và thơ văn Việt Nam cũng sẽ tìm thấy ở đây một kho tàng ngữ văn của người Việt ‎Nam trải dài suốt bảy thế kỷ.‎

Tự điển in trên giấy đẹp, tốt, trình bày mỹ thuật, bìa cứng, với hơn 1700 trang, và ‎có trên mười ngàn mục từ với trích dẫn phong phú và giải thích cách cấu tạo chữ rõ ràng.‎

Xem thử vài trang

 
Nếu trả bằng check hoặc money order, xin gửi về:‎

Institute of Vietnamese Studies
P.O. Box 11900‎
Westminster, CA 92683-1900, USA

Comments