Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh

posted May 9, 2009, 9:07 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 18, 2009, 6:54 AM by Quốc-Anh Vương ]
 Tác giả: Trần Ngọc Ninh
Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học & Khởi Hành, 2004
Giá tiền: $30.00 US
Trọng lượng: 1.86 lbsComments