Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934

posted Jul 22, 2009, 1:00 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả:
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
ISBN: 978-0-9822384-0-0
Giá tiền: $300.00 US
Trọng lượng: 0.85 lbsGiới thiệu:
Để bảo tồn các tài liệu văn hoá do các thế hệ trước để lại, Viện Việt-Học đã chuyển toàn bộ ‎‎210 số Nam-Phong Tạp-Chí (1917-1934) vào DVD-ROM, với sự hợp tác cuả gia đình học ‎giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là Ông Phạm Tuân, con út cuả học giả.‎

Đôi nét về Nam-Phong Tạp-Chí:
Năm 1917, Nam-Phong Tạp-Chí ra đời, do Đế quốc Pháp chủ trương, nhằm phục vụ chính ‎sách cai trị cuả Pháp tại Việt Nam. Tạp chí do Cụ Phạm Quỳnh làm chủ bút phần Quốc-ngữ ‎và Pháp văn, Cụ Nguyễn Bá Trác làm chủ bút phần chữ Nho. Dần dần, học giả Phạm ‎Quỳnh đã chuyển nội dung cuả tạp chí hướng về học thuật, tìm hiểu các nền văn hoá Đông ‎Tây, đặc biệt là văn hoá Việt Nam, với mục đích nâng cao dân trí và dân khí. Sau 17 năm ‎liên tục (1917-1934), Nam-Phong Tạp-Chí đã xuất bản được 210 số, với khoảng 35,000 ‎trang chữ Quốc-ngữ, với phần chữ Pháp và chữ Nho. Đây là một tài liệu quí giá về văn học ‎và văn chương, đề cập đến các lãnh vực văn hoá Đông phương và Việt Nam nhằm đối mặt ‎với nền văn minh cơ khí và văn hoá Tây phương mà Đế quốc Pháp thời ấy muốn áp đặt để ‎thanh tẩy nền Nho học cũ, theo chủ trương “khai hoá” dân ta. Giá trị lịch sử cuả Nam-‎Phong Tạp-Chí cũng rất lớn vì đây là một phong trào cuả giới sĩ phu trong một thời đại đen ‎tối cuả vận nước để cố giữ những giá trị lớn cuả Đông phương và tìm cho nhân dân Việt ‎Nam một con đường sáng suả trong đó nền nhân bản cuả dân tộc được bảo tồn và phát huy. ‎Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà đã đưa Nam-Phong Tạp-Chí vào chương trình ‎giáo dục bậc Trung học. Tuổi trẻ Việt Nam phải đọc Nam-Phong để hiểu được một thời đại ‎đau thương cuả lịch sử dân tộc và tinh thần bất khuất cuả một lớp tiền bối.‎


Comments