Sách Việt Ngữ

Sách Việt Ngữ

 • Đức Phật Giưã Chúng Ta Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 Giá tiền: $25.00 US Số trang: 200 Bià cứng, hình ảnh màuCước phí trong nước Mĩ ...
  Posted Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Cơ-cấu Việt-ngữ I Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2007  Giá tiền: $25.00 US Số trang: 219  
  Posted Sep 12, 2014, 9:31 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ 2 Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2009 Giá tiền: $25.00 US Trọng lượng: 1.76 lbs 
  Posted May 1, 2015, 5:50 AM by Quốc-Anh Vương
 • Dẫn Nhập Vào Văn Hóa Việt Nam Tác giả: Huỳnh Đình Tế Dịch giả: Vũ Ngọc Mai - Phạm Văn Quảng Xuất bản: Viện Việt Học, 2009 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.92 lbs
  Posted Jan 7, 2023, 3:21 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bách Việt Tiên Hiền Chí Tác giả: Trần Lam Giang Xuất bản: Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam, 2006 Giá tiền: $35.00 US Trọng lượng: 1.78 lbs (Đã hết hàng - Out of ...
  Posted Jan 22, 2022, 8:43 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009 ISBN: 978-0-9822384-0-0 Giá tiền: $300.00 US Trọng lượng: 0.85 lbs Giới thiệu: Để ...
  Posted Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 2 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005 Giá tiền: $5.00 US Trọng lượng: 0.85 lbs
  Posted May 1, 2015, 5:56 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 1 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005 Giá tiền: $4.00 US Trọng lượng: 0.76 lbs
  Posted May 1, 2015, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tiên Hoa Lục Khảo Chú   Tác giả:  Đoàn Khoách Xuất bản: SEACAEF, 2008 Giá tiền: $40.00 US Trọng lượng: 0.22 lbs  (Đã hết hàng) Giới thiệu:  Đọc điểm sách của Giáo sư Lê ...
  Posted Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bốn Phương Mây Trắng tập 2 Tác giả:  Nguyễn Sỹ Tế Xuất bản: Ban Tu-thư Việt Học, 2006 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.20 lbs
  Posted Feb 23, 2010, 10:57 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009 ISBN: 978-0-9764994-4-2 Giá tiền: $75.00 US Trọng lượng: 5.12 lbs  Giới thiệu:  Tại ...
  Posted Jan 3, 2022, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Trương Ngáo (tức Người Đi Đòi Nợ Phật) Tác giả: Nguyễn Văn Sâm phiên âm và chú giải Xuất bản: Viện Việt-Học, 2008 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.17 lbs  Giới thiệu: Đây là ...
  Posted May 18, 2009, 6:52 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ quyển 1 Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2005 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 0.18 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Bước Đường của Cải Lương Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2014 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 1.00 lb
  Posted Mar 20, 2019, 10:44 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Lộc Minh Đình Thi Thảo Tác giả:  Ưng Bình Thúc Gịa Thị - Nguyễn Hữu Vinh dịch Xuất bản: Viện Việt Học, 2008 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 1.16 lbs  Giới thiệu: "Qua ...
  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh  Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học & Khởi Hành, 2004 Giá tiền: $30.00 US Trọng lượng: 1.86 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:54 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tuyển Tập Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch) Tác giả: Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch) Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học, 2004 Giá tiền: $40.00 US Trọng lượng: 2.76 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:55 AM by Quốc-Anh Vương
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 2, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:03 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 1, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:02 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
Showing posts 1 - 19 of 19. View more »

Đức Phật Giưã Chúng Ta

posted Aug 30, 2013, 1:16 PM by Uyên-Thi Trần   [ updated Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn ]


Tác giả: 
Trần Ngọc Ninh 
Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 
Giá tiền: $25.00 US 
Số trang: 200 

Bià cứng, hình ảnh màu

Cước phí trong nước Mĩ: $5/quyển 
Cước phí ngoài nước Mĩ: $10/quyển 
Mua 2 quyển, giá $50 miễn cước phí 
Mua 10 quyển, giá $20/quyển, miễn cước phí 

Sách xuất bản lần đầu bởi Lá Bối (1972, Saigon). Lần tái bản 2013 có thêm Lời Tưạ mới, bảng đối chiếu sơ lược lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Chàm, Khmer, và nhiều tranh ảnh tài liệu mới. 

Mục Lục: 

Tưạ và lời ghi ơn  (cho lần xuất bản thứ hai) 
Phàm-lệ 
Lời mở đầu 
I. Tu và Hành 
II. Đức Phật lịch-sử 
III. Đức Phật và sự cải-tạo xã-hội 
IV. Sự cải-tạo-xã-hội dưới ánh Đạo Phật trong lịch-sử 
V. Đức Phật giưã chúng ta 
VI. Vị trí cách-mạng cuả Phật-giáo Có thể trả bằng PayPal 
hoặc gửi chi phiếu về: 
Institute of Vietnamese Studies 
P.O. Box 11900 
Westminster, CA 92685-1900 

Cơ-cấu Việt-ngữ I

posted Aug 30, 2013, 1:04 PM by Uyên-Thi Trần   [ updated Sep 12, 2014, 9:31 AM by Quốc-Anh Vương ]

Tác giả: Trần Ngọc Ninh
Xuất bản: Viện Việt Học, 2007 
Giá tiền: $25.00 US
Số trang: 219
 

Cơ Cấu Việt Ngữ 2

posted Mar 6, 2011, 3:33 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:50 AM by Quốc-Anh Vương ]

Tác giả:
Trần Ngọc Ninh
Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
Giá tiền: $25.00 US
Trọng lượng: 1.76 lbs
 

Dẫn Nhập Vào Văn Hóa Việt Nam

posted Sep 8, 2009, 5:21 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jan 7, 2023, 3:21 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả:
Huỳnh Đình Tế
Dịch giả: Vũ Ngọc Mai - Phạm Văn Quảng
Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
Giá tiền: $15.00 US
Trọng lượng: 0.92 lbs

Bách Việt Tiên Hiền Chí

posted Aug 3, 2009, 2:13 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jan 22, 2022, 8:43 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả:
Trần Lam Giang
Xuất bản: Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam, 2006
Giá tiền: $35.00 US
Trọng lượng: 1.78 lbs 

(Đã hết hàng - Out of Print)

Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934

posted Jul 22, 2009, 1:00 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương ]

Tác giả:
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
ISBN: 978-0-9822384-0-0
Giá tiền: $300.00 US
Trọng lượng: 0.85 lbsGiới thiệu:
Để bảo tồn các tài liệu văn hoá do các thế hệ trước để lại, Viện Việt-Học đã chuyển toàn bộ ‎‎210 số Nam-Phong Tạp-Chí (1917-1934) vào DVD-ROM, với sự hợp tác cuả gia đình học ‎giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là Ông Phạm Tuân, con út cuả học giả.‎

Đôi nét về Nam-Phong Tạp-Chí:
Năm 1917, Nam-Phong Tạp-Chí ra đời, do Đế quốc Pháp chủ trương, nhằm phục vụ chính ‎sách cai trị cuả Pháp tại Việt Nam. Tạp chí do Cụ Phạm Quỳnh làm chủ bút phần Quốc-ngữ ‎và Pháp văn, Cụ Nguyễn Bá Trác làm chủ bút phần chữ Nho. Dần dần, học giả Phạm ‎Quỳnh đã chuyển nội dung cuả tạp chí hướng về học thuật, tìm hiểu các nền văn hoá Đông ‎Tây, đặc biệt là văn hoá Việt Nam, với mục đích nâng cao dân trí và dân khí. Sau 17 năm ‎liên tục (1917-1934), Nam-Phong Tạp-Chí đã xuất bản được 210 số, với khoảng 35,000 ‎trang chữ Quốc-ngữ, với phần chữ Pháp và chữ Nho. Đây là một tài liệu quí giá về văn học ‎và văn chương, đề cập đến các lãnh vực văn hoá Đông phương và Việt Nam nhằm đối mặt ‎với nền văn minh cơ khí và văn hoá Tây phương mà Đế quốc Pháp thời ấy muốn áp đặt để ‎thanh tẩy nền Nho học cũ, theo chủ trương “khai hoá” dân ta. Giá trị lịch sử cuả Nam-‎Phong Tạp-Chí cũng rất lớn vì đây là một phong trào cuả giới sĩ phu trong một thời đại đen ‎tối cuả vận nước để cố giữ những giá trị lớn cuả Đông phương và tìm cho nhân dân Việt ‎Nam một con đường sáng suả trong đó nền nhân bản cuả dân tộc được bảo tồn và phát huy. ‎Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà đã đưa Nam-Phong Tạp-Chí vào chương trình ‎giáo dục bậc Trung học. Tuổi trẻ Việt Nam phải đọc Nam-Phong để hiểu được một thời đại ‎đau thương cuả lịch sử dân tộc và tinh thần bất khuất cuả một lớp tiền bối.‎


Tạp Chí Việt Học số 2

posted May 22, 2009, 6:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:56 AM by Quốc-Anh Vương ]

Tác giả:
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
Giá tiền: $5.00 US
Trọng lượng: 0.85 lbs


Tạp Chí Việt Học số 1

posted May 22, 2009, 6:29 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương ]

Tác giả:
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
Giá tiền: $4.00 US
Trọng lượng: 0.76 lbs


Tiên Hoa Lục Khảo Chú

posted May 9, 2009, 3:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

 
Tác giả:  Đoàn Khoách
Xuất bản: SEACAEF, 2008
Giá tiền: $40.00 US
Trọng lượng: 0.22 lbs  

(Đã hết hàng)

Giới thiệu: 
Đọc điểm sách của Giáo sư Lê Văn Đặng
"Tiên Hoa Lục, một ấn phẩm cổ, hiếm của Chuyện Hoa Tiên, xuất hiện trước Hoa Tiên Nhuận Chính (1875) và có thể trước cả Hoa Tiên Ký Diễn Âm mang Tựa đề 1829 của Vũ Đãi Vấn và 1843 của Cao Bá Quát. Giấy sách quá cũ mục, không làm photocopy được. Bản vi-phim lại quá lem nhem rất khó đọc, nên phần chú thích văn bản nhằm vừa hiệu chính vừa bổ sung. Phần chú thích toàn văn giúp hiểu rõ hơn về văn bản. Để so sánh những dị đồng giữa 3 bản Nôm Hoa Tiên nói trên, thì có bảng khảo dị.

Để hiểu thêm về nguồn gốc và truyền bản Chuyện Hoa Tiên, thì có mấy bài viết ngắn gọn ở phần phụ lục.

Cho ấn hành Tiên Hoa Lục Khảo Chú kỳ này, trước nhằm công bố một văn bản Nôm in, cổ, hiếm mà từ trước đến nay chưa ai đề cập, sau có cơ hội phổ biến rộng rãi bản Nôm Hoa Tiên Ký Diễn Âm mà nhiều người cho là đã thất lạc." (Giáo sư Đoàn Khoách).
 

Bốn Phương Mây Trắng tập 2

posted May 9, 2009, 3:26 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 10:57 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả:
  Nguyễn Sỹ Tế
Xuất bản: Ban Tu-thư Việt Học, 2006
Giá tiền: $15.00 US
Trọng lượng: 0.20 lbs

1-10 of 19

Comments