Sách Anh Ngữ

Sách Anh Ngữ

 • My Epoch Author: Cybelle Chang Publisher: Viện Việt Học, CA, 2015 Title: My Epoch Subtitle: My Epoch - My Life Through The War, Book 2 Language: English Description: Dịch từ Thời Đại Của ...
  Posted May 2, 2016, 1:22 PM by Quốc-Anh Vương
 • Vietnamese For Business Author: Trang Le Publisher: Viện Việt Học, CA, 2015 Title: Viet Nam Thuong Mai Subtitle: Vietnamese For Business ISBN-13: 978-0-9716296-3-9 Language: Vietnamese Description: Tiếng Việt ...
  Posted Nov 9, 2020, 1:23 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Introduction to Vietnamese Culture Author: Huỳnh Đình Tế Publisher: Viện Việt Học, CA, 2009 Price: $15.00 US Weight: 0.92 lbs
  Posted Sep 9, 2009, 7:23 AM by Quốc-Anh Vương
 • Monograph On Nôm Characters (Chuyên Khảo Về Chữ Nôm) Author: Nguyễn Khắc Hoạch, Lê Văn, Lê Văn Đặng, Đàm Trung Pháp Publisher: Viện Việt Học, CA, 2001 Price: $10.00 US Weight: 0.70 lbs  Notes:
  Posted Feb 23, 2010, 11:00 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Into the Maelstrom: Vietnam During the Fateful 1940s Author: Nguyễn Thế Anh Publisher: Viện Việt Học, CA, 2005 Price: $10.00 US Weight: 0.52 lbs  Notes:
  Posted Mar 19, 2010, 1:45 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Vietnamese: An Introductory Reader Author: Kim Dzung Phạm Publisher: Viện Việt Học & University of California - Riverside (SEATRIP), CA, 2008 Price: $80.00 US Weight: 1.19 lbs   Notes:
  Posted Jul 16, 2021, 4:40 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 6 of 6. View more »My Epoch

posted May 2, 2016, 7:23 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 2, 2016, 1:22 PM ]

Author
: Cybelle Chang
Publisher: Viện Việt Học, CA, 2015
Title: My Epoch
Subtitle: My Epoch - My Life Through The War, Book 2
Language: English
Description: Dịch từ Thời Đại Của Tôi quyển II của Gs Vũ Quốc Thúc, Người Việt xuất bản, 2010
Dimension: 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (HxWxD)
Price: $20 USD
Weight: 1.26 lbs Vietnamese For Business

posted May 2, 2016, 6:49 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Nov 9, 2020, 1:23 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Author: Trang Le
Publisher: Viện Việt Học, CA, 2015
Title: Viet Nam Thuong Mai 
Subtitle: Vietnamese For Business 
ISBN-13: 978-0-9716296-3-9 
Language: Vietnamese 
Description: Tiếng Việt Dùng Trong Ngành Thương Mại 
Dimension: 10 in. x 7 in. x 1/2 in. (HxWxD) 
Price: $20 USD 
Weight: 0.92 lbs 


Introduction to Vietnamese Culture

posted Sep 8, 2009, 5:25 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Sep 9, 2009, 7:23 AM by Quốc-Anh Vương ]

Author:
Huỳnh Đình Tế
Publisher: Viện Việt Học, CA, 2009
Price: $15.00 US
Weight: 0.92 lbsMonograph On Nôm Characters (Chuyên Khảo Về Chữ Nôm)

posted May 22, 2009, 6:25 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 11:00 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Author:
Nguyễn Khắc Hoạch, Lê Văn, Lê Văn Đặng, Đàm Trung Pháp
Publisher: Viện Việt Học, CA, 2001
Price: $10.00 US
Weight: 0.70 lbs 

Notes:Into the Maelstrom: Vietnam During the Fateful 1940s

posted May 22, 2009, 6:21 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Mar 19, 2010, 1:45 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Author:
Nguyễn Thế Anh
Publisher: Viện Việt Học, CA, 2005
Price: $10.00 US
Weight: 0.52 lbs 

Notes:

Vietnamese: An Introductory Reader

posted May 9, 2009, 3:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jul 16, 2021, 4:40 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Author: Kim Dzung Phạm
Publisher: Viện Việt Học & 
University of California - Riverside (SEATRIP), CA, 2008
Price: $80.00 US
Weight: 1.19 lbs  

Notes:

1-6 of 6